Del 4 al 6 d’octubre vam estar presents a la Fira internacional de planta i flor, tecnologia i bricojardí, que es fa a València.

Cultidelta un any més ha exposat a la fira Iberflora. 

Com altres cops, ha estat un punt on presentar el catàleg per a la temporada 2017-2018, amb més de 800 espècies produïdes, que poden tenir els següents usos:
-Jardineria sostenible o de baix consum hídric
-Jardineria en condicions extremes
-Piscines naturals
-Cobertes vegetals extensives o intensives
-Jardins verticals
-Alternatives a les gespes
-Espècies de col·leccionista-jardins botànics
-Estabilitzacions de sistemes dunars
-Actuacions a sistemes paleodunars
-Regeneració d’aiguamolls
-Correcció d’impacte ambiental en infraestructures d’obres civils
-Mitjanes viàries
-Creació de filtres verds
-Reforestacions
-Reforestacions fluvials
-Mesures correctores a estacions d’esquí o obres d’alta muntanya
-Clausures de mines, pedreres o abocadors
-Naturalització d’esculleres marines
-Regeneració de zones salines