Jardí experimental

CULTIDELTA

Un dels objectius bàsics de Cultidelta és no només comercialitzar plantes, sinó conèixer-les perfectament perquè així, d’aquesta manera, puguem assessorar adequadament els clients.
Considerem que una manera d’aconseguir-ho, a més de l’observació a la natura, era creant petits jardins experimentals dins del viver, dissenyant el primer l’any 2012. Actualment comptem amb uns 1.800 m2 de superfície on es testen les espècies en diferents condicions, com a orientació, estrès hídric, pendent o tipus de sòl.

Els jardins experimentals que tenim estarien dividits en les temàtiques següents:

  • Mediterranis sense reg
  • Mediterranis amb reg
  • Recreació de sistemes dunars
  • Coberta vegetal (sobre l’oficina)
  • Salvietum