Política de privadesa

  1. INFORMACIÓ per a l’ UTILITZADOR

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

La CULTIDELTA SL és responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i informa que aquestes dades seran processades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què processem les vostres dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb lusuari. Les operacions planificades per realitzar el processament són:

Transmissió de comunicacions publicitàries comercials per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permet fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran fetes per la persona responsable i seran relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals ha signat un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals.

Realitza estudis de mercat i anàlisis estadístiques.

Tases de processament, peticions, resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que l’usuari faci mitjançant qualsevol de les formes de contacte que l’usuari pugui contactar al lloc web de la persona responsable.

Envia el butlletí online, a les notícies, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per què podem processar les vostres dades personals?

Perquè el tractament està justificat per larticle 6 del GDPR de la manera que segueix:

Amb l’ajuda de l’Utilitzador: consulta de les comunicacions comercials i el butlletí.

A l’interès legitim de l’autoritat de fabricació: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc., i càrrecs de procés, aplicacions, etc., a la petició de l’usuari.

Quant de temps tindrem les vostres dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:

Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.

Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

CULTIDELTA SL. C/ Goya, 42 – 43870 AMPOSTA (Tarragona). E-mail: info@cultidelta.es

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de CULTIDELTA SL. C/ Goya, 42 – 43870 AMPOSTA (Tarragona). E-mail: info@cultidelta.es