Sostenibilitat

Contribuïm a…

Gestió hídrica

L’aigua és un bé natural cada cop més escàs, per la qual cosa és convenient en projectes de jardineria és convenient utilitzar espècies amb requeriments hídrics baixos. A Cultidelta, a més de seleccionar les espècies per a aquesta finalitat, les produïm no només tenint en compte paràmetres de bellesa, sinó d’enduriment, donant una importància clau al sistema radicular.

Processos productius

La sostenibilitat no és únicament un concepte políticament correcte, sinó una manera de fer les coses. Des de Cultidelta intentem contribuir a un ús correcte d’aquest concepte i prenem mesures com la reducció de productes fitosanitaris al mínim, l’ús de testos reciclables certificats o el reaprofitament de part de l’aigua sobrant de reg. A més, el 100% de l’energia utilitzada procedeix d’energies renovables.

Ús d'espècies autòctones

Per a projectes mediambientals, l’ús d’espècies autòctones pròpies de la zona on es desenvolupi l’obra és fonamental per contribuir a restaurar el paisatge degradat. A jardineria tant pública com privada, considerem que no hauria de ser un problema l’ús d’espècies pròpies d’altres zones mediterrànies del planeta, com ara Califòrnia o Sud-àfrica entre d’altres, sempre que no siguin invasores, factor que evidentment també controlem.

Creació d'hàbitats o zones verdes

A més de factors estètics, és molt important utilitzar aquesta tipologia d’espècies per a altres qüestions fonamentals com ara el control d’erosió, atracció de fauna útil o abelles o generació d’espais saludables per a les persones, tant des d’un punt de vista físic com emocional.

Reducció de CO₂

L´ús d´espècies vegetals en obres de restauració ambiental i jardineria ajuden a absorbir CO2, fonamental per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Tenint en compte aquests aspectes relacionats amb la sostenibilitat en la producció de les plantes ornamentals, des de Cultidelta contribuïm a la salut i el benestar del medi ambient, creant paisatges més sostenibles.